Językowe Przedszkole Norlandia Bemowo

Jesteśmy miejscem, w którym dzieci poznają świat z różnych perspektyw. Towarzyszą im nauczyciele, którzy z pasją realizują ciekawe inicjatywy po to, by mali odkrywcy mogli przyjrzeć się danemu zagadnieniu z kilku stron.

Misja placówki

Językowe Przedszkole Norlandia Bemowo to miejsce, w którym dzieci poznają świat z różnych perspektyw. Towarzyszą im nauczyciele, którzy z pasją realizują ciekawe inicjatywy po to, by mali odkrywcy mogli przyjrzeć się danemu zagadnieniu z kilku stron. Dzieci codziennie są zachęcane do samodzielnego pokonywania przeszkód, poszukiwania niebanalnych rozwiązań oraz by pojawiające się trudności traktowały jako wyzwania, którym zawsze dadzą radę sprostać. Uczymy je zadawać pytania i szukać sensu w różnego rodzaju zawiłościach tego świata. Towarzyszy temu atmosfera szacunku i poszanowania indywidualności dziecięcej. Z uwagi na małą liczebność dzieci w placówce, jesteśmy w stanie poznać i poświęcić czas każdemu dziecku, odkryć jego mocne oraz słabe strony w odpowiedni sposób je rozwijać. Każde dziecko jest dla nas niepowtarzalną istotą, do której podchodzimy indywidualnie.

 

Wizja placówki

Dążymy do tego, by naszym przedszkolakom zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. Nasze działania mają na celu dostarczenie im wiedzy, umiejętności i sprawności, niezbędnych do sprostania wymaganiom stawianym im w przyszłości. Zmierzamy ku temu, by dzieci były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je twórcza postawa wobec otaczającego je świata, by praca w grupie nie sprawiała im trudności. Kroczymy z nimi tak przez ten początkowy okres życia, by wyrosły na świadomych siebie oraz spełnionych ludzi, potrafiącymi stawiać granice innym. Pragniemy wychować dziecko, jako człowieka dbającego o zdrowie i środowisko, twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Chcemy, by współpraca z Rodzicami odbywa się na zasadzie partnerstwa i równości - respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka. Dążymy do tego, by nasi nauczyciele

 

Dlaczego my?

•    promujemy aktywny tryb życia, rozwijamy zamiłowanie do uprawiania sportu – Norlandia Jump

•    rozwijamy otwartość, kreatywność i ciekawość badawczą – Norlandia Quest

•    przyglądamy się zagadnieniom związanym z ekologią – Go Green

•    poszerzamy wiedzę na temat zdrowego odżywiania się - Kuchcikowo

•    wspieramy rozwój zmysłów, naturalną ekspresję twórczą, wychodzimy ze poza ramy – Sensoplastyka, Multisensoryka

•    uczenie współdziałania, zaradności, wiary we własne możliwości, empatii, oraz wyrażania emocji – Bajkoterapia

•    pobudzamy ciekawość muzyczną – Rytmika

•    rozbudzamy świadomość przynależności lokalnej – spacery, wycieczki

•    wprowadzamy dziecko w świat teatru, literatury, sztuki – warsztaty, teatrzyki

•    pobudzamy organizm do wytwarzania witaminy D – własny plac zabaw z kącikiem błotnym

•    dostosowujemy ubiór do pogody – własne kombinezony zimowe 4f